NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC SỐNG LƯU ĐÀY CỦA CỰU HOÀNG HÀM NGHI

NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC SỐNG LƯU ĐÀY CỦA CỰU HOÀNG HÀM NGHI

Ông được an táng tại nghĩa trang El Biar ở Alger; năm 1965, hài cốt được đưa về Pháp cải táng ở Sarlat, vùng Périgord. Theo một nguồn tin không chính thức, vào năm 2000, đã có sự tiếp xúc với công chúa Như Lý, sau là nữ Bá tước De La Besse, để bàn...


View full article

Comments are closed.