Những món ăn từ dạ dày động vật không phải ai cũng dám thử

Những món ăn từ dạ dày động vật không phải ai cũng dám thử

...lát trước khi ăn.Món tinh hoàn cừu: Vùng Périgord của Pháp có công thức đặc biệt chế biến tinh hoàn cừu gọi là frivolites ... trước khi ăn.Món tinh hoàn cừu: Vùng Périgord của Pháp có công thức đặc biệt chế biến tinh hoàn cừu gọi là frivolites...


View full article

Comments are closed.