Tài liệu thư giản mùa ôn dịch :Loại nấm “truffe” bên Tây,một loại hương liệu đắt tiền hiếm như đá…

Tài liệu thư giản mùa ôn dịch :Loại nấm “truffe” bên Tây,một loại hương liệu đắt tiền hiếm như đá…

...trắng ngà (vùng Alba), còn ở Pháp, vùng Périgord thì chuyên sản xuất lọai nấm truffe màu nâu đen.Theo lời kể của nhà đầu ... Magnatum), thì lọai nấm truffe đen của vùng Périgord (Tuber Mélanosporum) rẻ hơn một chút, nhưng hiện giờ lên đến 800 hay...


View full article

Comments are closed.