Thịt Thỏ Rừng – Bến xưa

Thịt Thỏ Rừng – Bến xưa

...các vùng Beauce, Champagne, Normandie..Perigord (là nơi phát xuất của món thịt thỏ nổi tiếng Lièvre à la Royale = Lièvre...


View full article

Comments are closed.