Relacja ze spaceru po najstarszej nekropolii żagańskiej

Relacja ze spaceru po najstarszej nekropolii żagańskiej

Podczas wędrówki wspomnieliśmy także tych, którzy całym swoim życiem byli związani z księżną Dorotą de Talleyrand-Perigord, jak np. rodziców Bożeny Nemcowej – Jana Křtitela Pankl i Marię Magdalenę Terezie Pankl (tablice znajdowały się w tym...


View full article

Comments are closed.