Nấm Mồng gà vàng – Girolle

Nấm Mồng gà vàng – Girolle

...Langres.Ở vùng Tây Nam Sud-Ouest, nó đặc biệt hiện diện tốt trong Périgord vert. Dưới chân trung tâm dải núi Pyrénées centrales (Bigorre, Comminges…), nó mọc dưới những Cây buis Buxus, những cây...


View full article

Comments are closed.