Küresel Trüf ya?? Pazar Büyüklü?ü, Pay, 2020 Temel Bulgulara Göre Hareketler, Covid-19 Etki Analizi…

Küresel Trüf ya?? Pazar Büyüklü?ü, Pay, 2020 Temel Bulgulara Göre Hareketler, Covid-19 Etki Analizi…

...e?ilimleri ve sat?? kanal? da sunulacakt?r.Türe Göre Trüf ya?? Pazar Segmenti: Siyah Perigord Çin Truffle ?talyan Beyaz Di?erleriEtler sebzeler Ekmek Di?erleri1 Trüf ya?? Tan?t?m? ve Pazara Genel Bak??1.2 Trüf ya??’ya Genel Bak??3.1...


View full article

Comments are closed.