Država ili Crkva – ko pobjeđuje?

Država ili Crkva – ko pobjeđuje?

...Jugoslaviji, a pobožni Martin Luter u Nemačkoj jeste, kao i revolucionarni biskup Taljeran-Perigord u katoličkoj Francuskoj u 18. veku, kada je sa grofom Miraboom oduzeo celokupnu imovinu francuskoj katoličkoj crkvi u korist države. I tako je ostalo...


View full article

Comments are closed.