‘Xin chào nỗi buồn,’ nửa thế kỷ sau – Vĩnh Đào

‘Xin chào nỗi buồn,’ nửa thế kỷ sau – Vĩnh Đào

Françoise giở bộ tiểu thuyết A la recherche du temps perdu của Marcel Proust, chọn tên nhân vật Hélie de Talleyrand-Périgord, tức hoàng thân Sagan, làm bút hiệu.Mùa xuân 1954, quyển Bonjour...


View full article

Comments are closed.