Zaključen Bečki kongres – jedan od najvažnijih dogovora o sudbini…

Zaključen Bečki kongres – jedan od najvažnijih dogovora o sudbini…

...vanjskih poslova princ de Talleyrand-Périgord. Osim njih, između ostalih, bili su prisutni Adam ... vanjskih poslova princ de Talleyrand-Périgord. Osim njih, između ostalih, bili su prisutni Adam...


View full article

Comments are closed.