U doba brzog rasta mega farmi,… | Maja Celing Celić | Agroklub.com

U doba brzog rasta mega farmi,… | Maja Celing Celić | Agroklub.com

...smanjenja poljoprivrednih subvencija, poljoprivrednici u regiji Périgord u jugozapadnoj Francuskoj prisiljeni su suočiti se s izazovima koji ugrožavaju postojanje njihovih malih...


View full article

Comments are closed.